Mahalle kültürünü yaşatan, sıfır atık uyumlu "Akıllı Şehirler" geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ taslağı hazırlandı. ‘İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya’ vizyonuyla hazırlanan eylem planıyla ileri teknolojilerin üretilip kullanılması, stratejik yaklaşımların milli değerlere uygun olması ve akıllı şehirlerde kullanılan teknolojilerde tamamen milli üretimlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Sıfır Atık Projesi’nin ‘Akıllı Şehir’ uygulamaları ile yaygınlaştırılması, akıllı şehir alanında ülkemizde bulunan başarılı illerin markalaşarak uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Mahalle kültürünü yaşatan, sıfır atık uyumlu "Akıllı Şehirler" geliyor
12 Ocak 2024 - 15:01
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip, mahalle kültürünü yaşatan, sıfır atık uyumlu ve yeşil varlığı artırılmış ‘Akıllı Şehirler’ inşa etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizde şehirlerin sorunlarına çözüm bulurken; vatandaşların hayatını iyileştirmek amacıyla dünyada dördüncü olma niteliği taşıyan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Eylem planının ikincisi, “İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya” vizyonu ile hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde merkezi kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörlerin katılımıyla 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştay’ı gerçekleştirildi. Çalıştay’da, akıllı şehir çalışmaları ile ilgili genel bilgilendirme yapılırken; taslak çalışmada yer alan 30 eylem, 271 uygulama adımı ve yeni eylem önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” taslağı ile, On İkinci Kalkınma Planı, ulusal politika, stratejiler ve Milli Teknoloji Hamlesi ile uyumlu olarak ileri ve bağımsız teknolojilerin üretilip kullanılması ve geliştirilmesi amaçlanırken, stratejik yaklaşımların milli değerlere uygun olması, akıllı şehirlerde kullanılan teknolojilerde tamamen milli üretimlerin gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.

AKILLI ŞEHİRLERE YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTIRILACAK

12 misyon alanı, 4 stratejik amaç, 10 stratejik hedef, 30 eylem ve 271 üst seviye uygulama adımının yer aldığı eylem planında özetle şu başlıklar yer alıyor:
Akıllı şehirlere yönelik toplumsal farkındalık artırılacak. Akıllı şehir uygulamalarıyla ekonomik kalkınma desteklenecek, yerli ve milli akıllı şehir teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak. İklim değişikliği ile mücadelede akıllı şehir çözümleri kullanılacak, akıllı şehir uygulamalarıyla şehirlerin dirençlilik seviyeleri arttırılacak. 

SIFIR ATIK PROJESİ AKILLI ŞEHİR UYGULAMASIYLA YAYGINLAŞTIRILACAK

Daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla yerel yönetim bütçesi gibi gelir gider verisinin yayınlanmasını sağlayacak ‘Kente Katkım Portalı’ oluşturulacak. Şehir içi akıllı ulaşım uygulamaları yaygınlaştırılacak. ‘Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu’ yaygınlaştırılarak sürdürülebilirliği sağlanacak. Sıfır Atık Projesi, ‘Akıllı Şehir’ uygulamaları ile geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak. 

KAZALARIN VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASI SAĞLANACAK

81 ilde, akıllı şehir dönüşümü sağlanacak ve model akıllı şehirler inşa edilecek. Güncel akıllı şehir teknoloji eğilimlerini sürekli olarak takip edecek olan ‘Akıllı Şehir Teknoloji Radarı’ tesis edilecek ve güncel tutulması sağlanacak. Bu yönde gerekli teknik mekanizmalar kurulacak. Eylem planına göre; şehir içi ulaşım analiz platformları geliştirilerek kazaların ve trafik yoğunluğunun azaltılması sağlanacak. Ayrıca, eylem planı ile belediyelerin ulaşım planlamasına yönelik kapasitelerinin artırılması da hedefleniyor.

AKILLI OKUL VE HASTANELER YAYGINLAŞTIRILACAK

Akıllı şehirlere yönelik uluslararası iş birliğinin de arttırılması için çalışmalar yapılacak. Akıllı şehir alanında ülkemizde bulunan başarılı şehirlerin markalaşması, uluslararası platformlarda tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Aynı zamanda şehir sakinlerini bilgilendirici ve yönlendirici, sektörel bazlı akıllı uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek. ‘Akıllı okul’, ‘akıllı hastane’, ‘akıllı havaalanı’, ‘akıllı kamu binaları’ uygulamaları geliştirilip yaygınlaştırılacak. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum