Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Halka Arz web sitesine hoş geldiniz! Bu web sitesi (“Site”), Halka Arz Medya  ….’ye (“Şirket”) aittir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve …………………. adresinde kayıtlı adresi bulunan Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

Şirket tarafından Site aracılığıyla toplanılan ve işlenen kişisel verilerin türleri,
Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,
Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşabileceği,
Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz ve İstekleriniz hakkında bize ulaşmak için seçenekleriniz,
Verilerinizin İşlenmesi İle İlgili Bilgiler İçin İlgili Başlığa Gidebilirsiniz:
 Halka Arz Üyesi Olmanız Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
 Halka Arz Platformunu Halka Arz Üyesi ya da Abonesi Olmadan Ziyaret Etmeniz Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
 Halka Arz Abonesi Olmanız Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
 Halka Arz Haberlerinde Yer Almanız Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
 Halka Arz Üyesi Olmanız Halinde Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 Halka Arz Platformunu Halka Arz Üyesi ya da Abonesi Olmadan Ziyaret Etmeniz Halinde Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 Halka Arz Abonesi Olmanız Halinde Kişisel Verilerinizin Aktarılması
 Halka Arz Haberlerinde Yer Almanız Halinde Kişisel Verilerinizin Aktarılması
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ:
i. ………….. Üyesi Olmanız Halinde, Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Şekilde İşlenmektedir:
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İşlenen Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Site Üyeliğinin Oluşturulması
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Şifre, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Hesap Güvenliğinin Sağlanması
Alternatif E-Posta Adresi, Şifre
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kanundan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Web Sitesinin Güvenliğinin Sağlanması
IP Adresi ve Portu
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca; veri işlemenin kanunlarda açıkça ön görülmesi
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Halka Arz İnternet Sitesine İçerik Yüklenmesi
Adı, Soyadı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Halka Arz Oyunlarına Girişin Gerçekleştirilmesi
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Site Üyeliğinin Oluşturulması, Üye Adı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Ücretsiz Canlı Borsa Hizmetinin Sunulması
Adı, Soyadı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Üyelik ile İlgili İletişimlerin Sağlanması
Adı, Soyadı, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Müşteri Talep ve Şikayetlerinin Toplanması ve Yerine Getirilmesi
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Halka Arz EPosta Adresi, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Ücretsiz Canlı Borsa Hizmetinin Sunulması
Adres, Üye Adı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Halka Arz Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması
Çerez Bilgiler
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olmasıKVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çerez Bilgileri
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Halka Arz Profilinin Özelleştirilmesi
Cinsiyet, Doğum Tarihi
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Halka Arz Profilinin Özelleştirilmesi
Profil Resmi
KVKK Madde 5 (2) (d) uyarınca; kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmesi

Haber Hizmetlerinin Sunulması
Haber Yorumlarında Yer Alabilecek Kişisel Veriler
KVKK Madde 5 (2) (d) uyarınca; kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmesi

Halka Arz Hesabına Üçüncü Taraf Hesapları İle Giriş Yapılabilmesi
Facebook ID, Google ID
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Site’ye İçerik Yüklenmesi
Halka Arz’aYüklenen İçeriklerde Yer Alabilecek Diğer Kişisel Veriler, Üye Adı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Kredi Kartı ve Havale Ödemelerinin İadesinin Sağlanması
Adı, Soyadı, Kredi Kartı Numarası, Banka Hesap Bilgiler
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

ii. Halka Arz Platformunu Halka Arz Üyesi ya da Abonesi Olmadan Ziyaret Etmeniz Halinde Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Şekilde İşlenmektedir:
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İşlenen Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Müşteri Talep ve Şikayetlerinin Toplanması ve Yerine Getirilmesi
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Halka Arz E-Posta Adresi, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kanundan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Web Sitesinin Güvenliğinin Sağlanması
IP Adresi ve Portu
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca; veri işlemenin kanunlarda açıkça ön görülmesi
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Halka Arz Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması
Çerez Bilgileri
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çerez Bilgileri
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Facebook ID Aracılığıyla Halka Arz Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının Yapılabilmesi
Çerez Bilgileri
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Halka Arz Hesabına Üçüncü Taraf Hesapları İle Giriş Yapılabilmesi
Facebook ID
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Haber Hizmetlerinin Sunulması
Haber Yorumlarında Yer Alabilecek Kişisel Veriler
KVKK Madde 5 (2) (d) uyarınca; kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmesi

Kredi Kartı ve Havale Ödemelerinin İadesinin Sağlanması
Adı, Soyadı, Kredi Kartı Numarası, Banka Hesap Bilgileri
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğ

iii. Halka Arz Platformunu Halka Arz Üyesi ya da Abonesi Olmadan Ziyaret Etmeniz Halinde Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Şekilde İşlenmektedir:
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İşlenen Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Halka Arz Aboneliğinin Oluşturulması ve Proservis Hizmetinin Sunulması
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Halka Arz EPosta Adresi, Doğum Tarihi, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Kanundan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Web Sitesinin Güvenliğinin Sağlanması
IP Adresi ve Portu
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca; veri işlemenin kanunlarda açıkça ön görülmesi
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Hesap Güvenliğinin Sağlanması
Alternatif E-Posta Adresi, Halka Arz EPosta Adresi, Telefon Numarası, Doğum Tarihi
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz Haber Servislerine Abone Olunması
Halka Arz E-Posta Adresi
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Anlık Borsa Hizmetinin Sunulması
Adı, Soyadı, Adres, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kredi Hesaplama Hizmetinin Sunulması
Kredi Hesaplama Hizmetinin Sunulması
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Forex Hizmetinin Sunulması
Adı, Soyadı, Adres, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Kullanıcılarla Abonelikten Doğan İletişimin Sağlanması
Adı, Soyadı, Halka Arz E-Posta Adresi, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Tahsilatın Gerçekleştirilmesi ve Faturalandırmanın Gerçekleştirilmesi
Adı, Soyadı, Banka Hesap Bilgileri, Fatura Adresi, Kredi Kartı Bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, Vergi Kimlik Bilgileri, Adres
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Halka Arz Oyunlarına Girişin Gerçekleştirilmesi
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Üye Adı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Müşteri Taleplerinin Toplanmasına İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Halka Arz EPosta Adresi, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası
KVKK Madde 5 (2) (f) ) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması
Çerez Bilgileri
KVKK Madde 5 (2) (f) ) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çerez Bilgileri
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Halka Arz Profilinin Özelleştirilmesi
Cinsiyet
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Halka Arz Profilinin Özelleştirilmesi
Doğum Tarihi
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Halka Arz Profilinin Özelleştirilmesi
Profil Resmi
KVKK Madde 5 (2) (d) uyarınca; kişinin kendisi tarafından verinin alenileştirilmesi

Halka Arz Hesabına Üçüncü Taraf Hesapları ile Giriş Yapılabilmesi
Facebook ID, Google ID
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Kredi Kartı ve Havale Ödemelerinin İadesinin Sağlanması
Adı, Soyadı, Kredi Kartı Numarası, Banka Hesap Bilgileri
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

iv. Halka Arz Haberlerinde Yer Almanız Halinde, Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Şekilde İşlenmektedir:
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İşlenen Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Haber Hizmetlerin Sunulması
Adı, Soyadı, Haber İçeriğinde ve Görsellerinde Yer Alabilecek Diğer Kişiler, Haber İçeriğinde ve Görsellerinde Yer Alabilecek Özel Nitelikli Kişisel Veriler
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kanundan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Web Sitesinin Güvenliğinin Sağlanması
IP Adresi ve Portu
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca; veri işlemenin kanunlarda açıkça ön görülmesi
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR
 Halka Arz Üyesi Olmanız Halinde Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Tabloda Belirtildiği Şekilde İlgili Alıcı Gruplarıyla Paylaşılmaktadır:

Kişisel Verilerin Aktarım Amacı
Aktarılan Kişisel Veri
Aktarılan Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Sunucu Hizmetinin Alınması
Adı, Soyadı, Adres, Alternatif E-Posta Adresi, Çerez Bilgileri, Facebook ID, Google ID, Halka Arz EPosta Adresi, Halka Arz’a Yüklenen İçeriklerde Yer Alabilecek Diğer Kişisel Veriler, Profil Resmi, Şifre, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası, Üye Adı, Haber Yorumlarında Yer Alabilecek Kişisel Veriler, IP Adresi ve Portu, Adı, Soyadı, Kredi Kartı Numarası, Banka Hesap Bilgiler
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Sunucu Hizmetinin Alınması
Cinsiyet, Doğum Tarihi
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Kişisel Bilgilendirme E-Postalarının Gönderilmesi
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi
E-Posta Gönderim Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Borsa İstanbul ile Kurulan Sözleşme Uyarınca Finans Verilerinin Aktarılması
Adı, Soyadı, Adres
Borsa İstanbul
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Müşteri Taleplerinin Toplanmasına İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
Adı, Soyadı, Alternatif E-Posta Adresi, Halka Arz E-Posta Adresi, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası
Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi İçin Destek Alınan Firma ve Uygulama
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Profil Resimlerinin Uygunluğunun Kontrolü Konusunda Hizmet Alınması
Profil Resmi, Üye Adı
Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi İçin Destek Alınan Firma ve Uygulama
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması
Çerez Bilgileri
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı, 3.Taraf Çerez Sağlayıcılar
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

ii. Halka Arz Platformunu Halka Arz Üyesi ya da Abonesi Olmadan Ziyaret Etmeniz Halinde Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Tabloda Belirtildiği Şekilde İlgili Alıcı Gruplarıyla Paylaşılmaktadır:
Kişisel Verilerin Aktarım Amacı
Aktarılan Kişisel Veri
Aktarılan Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Sunucu Hizmetinin Alınması
Adı, Soyadı, Alternatif EPosta Adresi, Halka Arz EPosta Adresi, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası, Haber Yorumlarında Yer Alabilecek Kişisel Veriler, IP Adresi ve Portu, Adı, Soyadı, Kredi Kartı Numarası, Banka Hesap Bilgileri, Doğum Tarihi, Adres, Vergi Kimlik Bilgileri
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Müşteri Taleplerinin Toplanmasına İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
Adı, Soyadı, Alternatif EPosta Adresi, Halka Arz EPosta Adresi, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası
Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi İçin Destek Alınan Firma ve Uygulama
KVKK Madde 5 (2) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması
Çerez Bilgiler
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çerez Bilgiler
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Halka Arz  İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çerez Bilgiler
3. Taraf Çerez Sağlayıcılar
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Facebook ID Aracılığıyla Halka Arz Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının Yapılabilmesi
Çerez Bilgileri, Facebook ID
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Facebook ID Aracılığıyla Halka Arz Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının Yapılabilmesi
Çerez Bilgileri, Facebook ID
3. Taraf Çerez Sağlayıcılar
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

iii. Halka Arz Abonesi Olmanız Halinde Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Tabloda Belirtildiği Şekilde İlgili Alıcı Gruplarıyla Paylaşılmaktadır:
Kişisel Verilerin Aktarım Amacı
Aktarılan Kişisel Veri
Aktarılan Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Sunucu Hizmetinin Alınması
Adı, Soyadı, Adres, Alternatif E-Posta Adresi, Banka Hesap Bilgileri, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Facebook ID, Fatura Adresi, Google ID, Kredi Kartı Bilgileri, Halka Arz  EPosta Adresi, Profil Resmi, T.C. Kimlik Numarası, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası, Üye Adı, IP Adresi ve Portu, Adı, Soyadı, Kredi Kartı Numarası, Banka Hesap Bilgileri
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kişilere Bilgilendirme EPostalarının Gönderilmesi
Adı, Soyadı, Halka Arz E-Posta Adresi
E-Posta Gönderim Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Abonelik Ödemelerinin Tahsil Edilmesi
Adı, Soyadı, Kredi Kartı Bilgileri
Ödeme Hizmeti Kuruluşu
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Borsa İstanbul ile Kurulan Sözleşme Uyarınca Finans Verilerinin Aktarılması
Adı, Soyadı, Adres
Borsa İstanbul
KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kredi Hesaplama Hizmetinin Sunulması
Adı, Soyadı, Adres, Alternatif E-Posta Adresi, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası
Kredi Hesaplama Hizmet Sağlayıcısı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Forex Hizmetinin Sunulması
Adı, Soyadı, Adres, Alternatif E-Posta Adresi, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası
Forex Hizmet Sağlayıcısı
KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için tarafların kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Müşteri Taleplerinin Toplanmasına İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi
Adı, Soyadı, Alternatif EPosta Adresi, Halka Arz EPosta Adresi, Talep ve Şikayetler Kapsamında Alınabilecek Diğer Kişisel Veriler, Telefon Numarası
Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi İçin Destek Alınan Firma ve Uygulama
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Profil Resimlerinin Uygunluğunun Kontrolü Konusunda Hizmet Alınması
Profil Resmi, Üye Adı
Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi İçin Destek Alınan Firma ve Uygulama
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması
Çerez Bilgileri
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Halka Arz İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çerez Bilgileri
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

Halka Arz İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çerez Bilgileri
3.Taraf Çerez Sağlayıcılar
KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak

iv. Halka Arz Haberlerinde Yer Almanız Halinde Aşağıdaki Tabloda Belirtildiği Şekilde İlgili Alıcı Gruplarıyla Paylaşılmaktadır:
Kişisel Verilerin Aktarım Amacı
Aktarılan Kişisel Veri
Aktarılan Kişisel Veri
Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Sunucu Hizmetinin Alınması
Adı, Soyadı, Haber İçeriğinde ve Görsellerinde Yer Alabilecek Diğer Kişisel Veriler, Haber İçeriğinde ve Görsellerinde Yer Alabilecek Özel Nitelikli Kişisel Veriler, IP Adresi ve Portu
Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı
KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yukarıda belirtilenlerin yanında, kişisel verileriniz bizden bu tür verileri istemeye yetkili olan düzenleyici ve denetleyici makamlara ve diğer kamu makam ve kurumlarına aktarılabilir.
C. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SAYFALARI VE HİZMETLER:
Site’de yer alan ya da Site’de bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan, üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu Politika kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Söz konusu site veya mülklerin bu Site’de yer alması ya da bağlantısının olması, Şirket’in bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.
Site içerisinde yer alan haberlerde Halka Arz olarak bir yönlendirme yapılmamaktadır. Verilecek olan hizmet sadece doğru bilginin aktarımıdır. Bu sebeplerden ötürü her türlü doğabilecek zararlardan sorumlu değiliz.
D. GÜVENLİK:
Kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerin korunması için gerekli olan, organizasyonel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle paylaştığınız herhangi bir verinin güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki “Tercihleriniz ve Sahip Olduğunuz Haklar” bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.
E. SİTE’DE YER ALAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE DİĞER KULLANICILARIN VERİLERİ:
Halka Arz Üyesi ya da Abonesi olarak Siteyi kullanırken Site ’ye yüklediğiniz içerikler, profilinizde yer alan temel bilgileriniz, haberlerin ya da diğer içeriklerin altına yorum yaptığınızda bu yorumlarda yer alan kişisel verilerinizin diğer Halka Arz kullanıcıları tarafından erişilebilir olacaktır. Bu kapsamda, Site ’de gerekli olmadıkça kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı önermekteyiz. Aynı şekilde diğer kullanıcıların paylaştığı bilgilerin gizliliğine saygı göstermenizi beklemekteyiz. Diğer kullanıcıların kişisel verilerinin ilgili mevzuata aykırı kullanmanız halinde sorumluluk size ait olacaktır.
F. TERCİHLERİNİZ VE HAKLARINIZ:
Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; KVKK uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların size ait olacağını hatırlatmak isteriz.
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;
Yazılı olarak ……………adresine,
…………adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya
………kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.
Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
G. POLİTİKADA GÜNCELLEME:

Bu Politikada değişiklik yapabiliriz. Politikanın en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki,
“SON GÜNCELLEME TARİHİ” ne bakınız. Bu Politikadaki herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Politika Site ‘de yayınlandığında yürürlüğe girer.OKUDUM-KABUL ETTİM VE ONAYLADIM
ÜYE